Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 873 Henie Onstad Kunstsenter - klimamåler

fikk av Stiftelsen UNI i desember 2007 innvilget kr. 60.625 til WMC-mobil klimamåler.

Kunstsenteret ble åpnet i 1968 og er en av våre mest betydningsfulle museums-institusjoner. Museet har som visjon å være Norges ledende arena for internasjonal samtidskunst og skape spennende møter med morgendagens kunst i dag.

Hovedmålet er:
- å oppnå internasjonal anerkjennelse som en spennende arena for samtidskunst,
- å bli et nasjonalt forbildet for formidling av samtidskunst til barn, unge og voksne,
- å gi etablerte og nye publikumsgrupper betydningsfull kunstopplevelse og
- forvalte og utvikle egne samlinger og deposita på et høyt kvalitetsnivå

Som et samarbeid med andre museer låner Henie Onstad kunstsenter ut kunstverk til museer i Norge, i Europa og til museumsinstitusjoner utenfor Europas grenser. Som et ledd i sikkerheten i å ta best vare på sine kunstverk er man opptatt av å sette i gang forebyggende tiltak som forhindrer at kunsten kan bli skadet. Det er derfor viktig at innpakking i klimakasser og selve transporten blir gjennomført profesjonelt.

I dag føler man at man ikke har god nok kontroll over variasjonene i de klimatiske forhold når kunstverk er ute på reise. Sammen med firmaet Wireless netcomunication har man utarbeidet en mobil klimamåler som kan festes på blindrammen. Denne måler kontinuerlig de klimatiske forholdene og kan rapportere måledataene daglig til et system fra alle steder i verden med GSM-dekning.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss