Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 871 Nærøyfjorden Verdsarvpark / Undredal grendelag - Sikring av sjøbu

fikk av Stiftelsen UNI i desember 2007 innvilget kr. 25.000 til deler av sikrings- og restaureringsarbeidet på sjøbu i Undredal.

Undredal ligger ved Aurlandsfjorden, innenfor Nærøyfjorden Verdsarvområdet i Sogn og Fjordane fylke. Tettstedet er i sin helhet regulert til spesialområde bygnings- og landskapsvern i reguleringsplan for Undredal.

Sjøbua er et viktig kulturhistorisk minne om rollen fjorden har spilt som kilde til næring og samferdselsåre opp til vår tid og er også viktig for den visuelle fremtoningen som Undredal har mot fjorden. Etter restaurering vil sjøbua inngå som del av en satsing på landskapsskjøtsel som opplevingsprodukt.

Sjøbua ble flyttet til Undredal i 1865 fra den fraflyttete gården Horten, lengre ute i Aurlandsfjorden og kan ha en alder på opp til 200 år.

For å redde sjøbua er det avgjørende at den utraste grunnmuren blir utbedret. Deler av laftetømmeret bør også byttes ut p.g.a omfattende husbukkangrep.

Gjennom pilotprosjektet Nærøyfjorden Verdsarvpark inngår restaurering av sjøbua i Riksantikvarens sitt Verdiskapningsprogram. Norsk Kulturminnefond deler ut øremerkete midler til slike prosjekt, og Verdsarvparken fungerer i den sammenheng som kanal for søknad om tilskudd. Prosjektkostnadene er anslått til kr. 283.000 og det er søkt støtte fra bl.a. Norsk Kulturminnefond, fylkeskommune og ”Ta et tak”.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss