Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 870 Øksnes Kystlag - M/K Lykken

fikk av Stiftelsen UNI i desember 2007 innvilget kr. 100.000 til brannsikring og annet sikkerhets- og redningsutstyr for M/K Lykken.

Øksnes kystlag ble stiftet i 1991 og meldt inn i Forbundet Kysten samme år. De siste årene har medlemsstallet ligget på ca 60. Laget skal arbeide for å fremme det lokale kystkulturarbeidet i samsvar med landsforbundets og fylkeslagets vedtekter og arbeidsmål.

M/K Lykken er en 37-fots krysser, fra 1930-tallet, Opprinnelig eiet av Normann Nilsen fra Øksnes. Som fiskebåt representerer den ”mellomtypen” fra tidsepoken før andre verdenskrig. Båttypen er større enn ”sjarken” og mindre enn ”skøyta”, og ble brukt som fiskebåt utafor Øksnes, men også undre sesongfiskeriene i Lofoten og på Finnmark. Det spesielle med båten er den innsatsen Normann Nilsen gjorda da han brukte den i illegalt arbeid under krigen.

Øksnes kommune anbefaler søknad om støtte til båten som hadde en sentral rolle ved markeringa av 1000-årsskiftet hvor Myre havn var utpekt som Tusenårsstedet i kommunen. Øksnes kystlag fikk i 1996 kommunens kulturpris, mye for lagets innsats for å bevare M/K Lykken.

Vurdering fra Norsk Kulturminnefond: En traust sliter med en meget spesiell krigshistorie. Eierne har utført mye istandsettingsarbeid allerede.

https://www.rodekors.no/distriktsider/Sogn_og_Fjordane/lokalforeninger/flora/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss