Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 866 Berlevåg Aktivitetslag - Husmorstua (P 866 A)


fikk av Stiftelsen UNI i desember 2007 innvilget kr. 47.448 til reparasjon av taket på Husmorstua - den gamle Frelsesarmeen.

Husmorstua er et av de eldste forsamlingshus i Berlevåg, bygget i 1953, og er nå eiet av Berlevåg Aktivitetslag som overtok huset fra Berlevåg Husmorlag i 2005.

Aktivitetslaget har som sitt vesentlige formål å arbeide for barn og eldre, men det er vanskelig med nyrekruttering da gjennomsnittsalderen er høy. Lokalene huser pensjonister som driver hjertetrim, seniordans og bingo etc. og ca 40 barn aktiviseres i både skole- og førskole på ulike måter i tillegg til Barneteater.

I sommer oppsto lekkasjer i taket flere steder, som måtte utbedres umiddelbart, og man har derfor ikke penger til andre vesentlige behov for reparasjoner og utbedringer.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss