Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 866 Berlevåg Aktivitetslag - Husmorstua

fikk av Stiftelsen UNI i desember 2007 innvilget kr. 47.448 til reparasjon av taket på Husmorstua - den gamle Frelsesarmeen.

Husmorstua er et av de eldste forsamlingshus i Berlevåg, bygget i 1953, og er nå eiet av Berlevåg Aktivitetslag som overtok huset fra Berlevåg Husmorlag i 2005.

Aktivitetslaget har som sitt vesentlige formål å arbeide for barn og eldre, men det er vanskelig med nyrekruttering da gjennomsnittsalderen er høy. Lokalene huser pensjonister som driver hjertetrim, seniordans og bingo etc. og ca 40 barn aktiviseres i både skole- og førskole på ulike måter i tillegg til Barneteater.

I sommer oppsto lekkasjer i taket flere steder, som måtte utbedres umiddelbart, og man har derfor ikke penger til andre vesentlige behov for reparasjoner og utbedringer.

http://temtebygdesamling.org/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss