Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 855 Petter Dass - museet på Alstahaug - Oppgradering og samordning av sikringssystemer med museet og Alstadhaug kirke

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 18. oktober 2007 innvilget kr. 400.000 til oppgradering og samordning av sikringssystemene ved Petter Dass-museet og Alstahaug kirke.

KF Petter Dass Eiendom er et eiendomsselskap som eies av Alstahaug kommune og som har til oppgave å forvalte kommunens eiendom Alstahaug gamle prestegård som lokaliserer Petter Dass-museet. Selskapet står dessuten som byggherre for museets nybygg som ferdigstilles primo oktober 2007.

Petter Dass-museet ble etablert i 1966 på gamle Alstahaug Prestegård og er en avdeling av det konsoliderte Helgeland Museum .

Petter Dass var sogneprest i Alstahaug 1689 – 1707. Alstahaug kirken er en av Nord-Norges syv middelalderkirker og inngår i museets formidlingskonsept. I 1999 ble Petter Dass-museet valgt til Nordland fylkes tusenårssted.

Statusen som tusenårssted bidro til at planene om et nytt museumsbygg for Petter Dass-museet kunne la seg realisere.

Utbyggingsprosjektet som har en samlet kostnadsramme på kr. 79 mill. omfatter også en driftsbygning med trafostasjon, alarmsentral etc. I forbindelse med utbyggingen vil de eksisterende sikkerhetssystemene ved museet bli oppgradert og modernisert med følgende tiltak:
- El tilførsel til anlegget oppgraderes.
- Lynverntiltak iverksettes
- Installering av sprinklingsanlegg i museets nybygg
- Samordning av alarmer i en egen ny intern alarmsentral
- Drifts- og vedlikeholdsansvar også for kirkens sikringssystemer
- Bedre tilrettelegging for brannvesenets eventuelle utrykning
- Oppgradering av utvendig belysning for hele museumsområdet
- Etablering av kameraovervåkning i og utenfor museets nybygg

http://www.fossumkollektivet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss