Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 792 Ringvassøy Museumslag - MK Hessfjord

fikk av Stiftelsen UNI i april 2007 innvilget kr. 84.000 til utstyr på M/K Hessfjord for godkjenning av skipskontrollen.

Ringvassøy Museumslag er eier av M/K Hessfjord og ble dannet i 1994. Lagets formål er å drive et Fiskebureisningsmuseum i Karlsøy kommune, fortrinnsvis på Ringvassøya.

M/K Hessfjord er bygget i 1912 og er den siste av denne type fiskefartøy som det en gang var så mange av i Karlsøy kommune. Båten ble godkjent som verneverdig fartøy av Riksantikvaren i 1996.

For å få båten i drift må diverse utstyr være på plass før båten kan bli godkjent av skipskontrollen.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss