Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 770 Vegaøyenes Venner - Øverstua

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4. desember 2006 innvilget kr. 250.000 til restaurering, brannsikring og miljøtiltak i forbindelse med istandsetting av Øverstua i Vegaøyenes Verdensarv område.

Foreningen Vegaøyenes Venner er en nystartet frivillig miljø- og kulturvernorganisasjon ble etablert i 2003, som en direkte følge av prosessene tilknyttet Miljøverndepartementets prosjekt omkring nominasjonen av Vegaøyene som Verdensarvområde og UNESCOs vedtak om innskriving av Vegaøyene på Verdensarvlisten i Kina i 2004. Den primære målsetting er å støtte opp om intensjonene omkring verdensarven og verdiene i Verdensarvområdet.
Satsningsområdene er:
- redde eldre bygninger
- bistand til fuglevokterne
- bistand ved landskapsskjøtsel
- skoleprosjekt
- dokumentasjon/fortellerkvelder

Nå har Foreningen sitt første store bygningsprosjekt i å restaurere kystgården Øverstua i Tåværet. Dette er det eldste huset i Vegaøyene (1798), og ligger godt synlig på det høyeste punktet i Tåværet, midt i verdensarvområdet. Bygningen er overdratt vederlagsfritt av tidligere eier, men byggeprosjektet, Øverstua, er utskilt i andelslag, en egen juridisk enhet.
NIKU har brukt 12 dagsverk på undersøke og registrere huset, og vil om kort tid komme med en rapport.

Første fase i prosjektet er utført sommeren 2006 med stor innsats fra lokale krefter. Ambisjonene er at stua kan bli en slags turisthytte, samtidig med en enkel utstilling og informasjonsmateriell for barn og unge.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss