Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 760 Hallingdal Museum - Nes Mølle

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4. desember 2006 innvilget kr. 60.000 til sikringsarbeider ved Nes Mølle.

Stiftelsen Hallingdal Museum er et konsolidert regionmuseum for Hallingdal og består av 6 enheter i Nes, Gol, Ål, Hol, Dagali og Hemsedal. Hallingdal Museum omfatter 131 bygninger fra perioden 1350 – 1950, de fleste knyttet til bondenæring, tidlig industri og handel.

Museet ligger tett ved elven Rukkedøla som i eldre tider var preget av en del lokal industrivirksomhet som tømmerfløting, møllebruk og sager. Et av de siste fra denne tiden er en stor bygdemølle fra 1935, drevet av vannkraft. Mølla viser seg i dag å være unik med høy verneverdi.

I 1999 kom Nesbyen Rotaryklubb med en henvendelse der klubben stilte ressurser til rådighet hvis museet var interessert i å få den restaurert tilbake til driftsmessig stand. Hele restaureringen ble bekostet av klubben med dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer. I september 2005 ble Nes Mølle offisielt gjenåpnet og ”tilbakeført” til museet.

Nes Mølle er en omfattende installasjon over 3 etasjer og Gjensidige Hallingdal har vurdert mølla som høyrisikoeksponert, og sikringstiltak utover nåværende status må utføres før den kan godkjennes. Følgelig er det et stort behov for:
1) Sikring av bygning og gjenstander mot hærverk/tyveri
2) Ferdigstillelse av sikringstiltak for publikum og maskiner/utstyr.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss