Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 748 Valdresmusea AS - Valdres Folkemuseum - Brannalarm

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 19. oktober 2006 innvilget kr. 138.000 til oppgradering av brannsikringen ved museet.

Valdres Folkemuseum ligger på Fagernes og samlingene omfatter alle de seks kommunene. Museet er for tiden i ferd med å bli konsolidert som Valdresmusea AS sammen med Stiftelsene Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger.

Valdres Folkemuseum er den største av disse, og ble stiftet i 2001. Museet ligger på en halvøy i Strandefjorden og har ca 65 antikvariske hus og en stor gjenstands-samling.

Administrasjonsbygget omfatter kontorer, men er også magasin for gjenstander, arkiv, bibliotek, utstillinger og butikk, og ble ved oppføring utstyrt med tyverialarm og brannsikring som nå trengs til oppgradering. Tyverialarm er alt oppdatert mens brannsikringsopplegget fremdeles er gammelt.
Det er derfor et stort ønske å kunne oppgradere også brannalarm som også vil bli koplet sammen med ”Folkemusikkhuset” som inneholder samlinger av stor verdi.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss