Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 746 Ringsøya Vel

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 19. oktober 2006 innvilget kr. 16.750 til innkjøp av pumpe med utstyr i forbindelse med bygging av brannstasjon.

Ringsøya Vel ble stiftet 8. juli 2006.

Ringsøya er et fraflyttet men vel bevart fiskevær på sørsiden av Smøla, eid av private. I 1997 ble de tildelt Møre og Romsdal’s kulturpris. De siste 20 årene har væreierne lagt ned et stort arbeide med å vedlikehold og oppgradere bygninger, kaianlegg og kulturlandskap, og brukes til ulike arrangement for allmennheten. Ringsøya er blitt en attraksjon og et eldorado, og Smøla Kommune bruker disse områdene bevisst i markedsføringen av sine reiselivsprodukter.

I forbindelse med Verneplan for Smøla, vil det nå bli lagt store restriksjoner i bruken av Ringsøya og områdene rundt, og mulighetene til å kunne utvikle øya og området for inntektsmuligheter blir sterkt beskåret. Væreierne spør seg derfor om hvem som skal betale for at det offentlige vil ha dette området vernet og samtidig med i sin ”skrytliste”.

Med bakgrunn for fare for en brann på øya med så tett bebyggelse og så få muligheter til hjelp fra brannvesen, har Ringsøya Vel derfor besluttet å bygge en liten brannstasjon med pumper og utstyr.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss