Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 745 Sameiet Kongensgate 91 B - Thomas Angells stuer - Pipeinnsats

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 19. oktober 2006 innvilget kr. 40.000 til montering av innsats i murpipene i Thomas Angells stuer.

Thomas Angells stuer er oppført 1768-1770 og er totaltfredet. Bygningen er en av de viktigste signalbyggene i Kongens gate i Trondheim. Huset er bygget sammen med Trondheims gamle Fattighus fra 1730. Da huset ble overtatt i 2005 hadde det stått tomt i tre år og det er derfor behov for utstrakt oppgradering av den fredede bygningsmassen. Riksantikvaren har bevilget kr. 50.000 til utvendig reparering av murpipene, men ikke til brannsikring i form av innsats til disse. Huset er sikret med direkte brannvarsling til Trondheim Brannstasjon.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss