Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 742 Markerud Gård ANS

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 29. august 2006 innvilget kr. 300.000 til restaurering av hovedbygningen på Markerud Gård.

Markerud Gård ble antakelig bygget før 1830, og er i massiv tegl. Bygningen er den eneste fredete bygning i Nittedal (vedtaksfredet i den første pulje av fredete hus i Norge i 1923).

Huset har stor nasjonal verdi, men har vært neglisjert både fra tidligere eiere og fra det offentlige over lang tid. Huset har en kulturhistorisk interesse; antagelig bygget som enkesete for Martine Collett. Videre gjennom Sundtfamiliens etablering av Nitedals Tændstikfabrik på tomten og hovedbygningen som direktørbolig. Videre gjennom distriktslege Hans P.B. Pryds (bestefar til eieren Anne Prydz Sæterdal som selv har bodd der under krigen) som var ordfører, stortingsmann m.m. og som utviklet gården på slutten av 1800-tallet. Tidlig på 1900 tallet var gården et sosialt samlingssted for ulike kunstnere. Huset har en historisk, romantisk hage som er tidligere prisbelønnet av Selskapet for Norges Vel flere ganger på 1900-tallet. Huset er fortsatt omgitt av et regulert område ”spesialområde bevaring” som omfatter hagen og tunet.

Akershus fylkeskommune gir uttrykk for at de ser svært positivt på det arbeidet som for tiden drives fram når det gjelder sikring og restaurering av Markerud gård og har gitt et tilsagn om tilskudd på kr. 750.000 for at forfallet ved gården kan stoppes og istandsettingsarbeidet kan starte opp i 2006. De vil i tillegg bidra med faglige ressurser, råd og veiledning.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss