Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 726 Grip stavkirke

fikk på styremøte 7. juni 2006 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1,2 mill. til brannsikring av Grip stavkirke.

I 2002 vedtok Kristiansund kommune å opprette et sikringsprosjekt for brannsikring av Grip Stavkirke og omliggende bygninger med forslag på administrativ ledelse fra Riksantikvaren, fylkesantikvaren, Foreningen Gripværingen, Kristiansund Kirkelige Fellesråd og Kristiansund kommune. Prosjektet har totale kostnader på kr. 5.956.819.

Det er lagt vekt på at kostnadene til brannsikring av trebebyggelsen på Grip må deles mellom Riksantikvaren, Kristiansund kommune og eierne, men siden det å sikre stavkirken også omfatter å måtte sikre en betydelig del av den nærliggende trehusbebyggelsen, er det fra kommunens side lagt vekt på at Riksantikvaren må ta en betydelig andel av kostnadene også for trehusbebyggelsen. Riksantikvaren har således til nå gitt tilsagn/intensjon om tilsagn på til sammen kr. 2.050.00.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss