Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 715 Henie Onstad Kunstsenter - Sikring 2006

fikk på styremøte 18. april 2006 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 403.466 til sikringstiltak i 2006

Kunstsenteret ble åpnet i 1968 og er en av våre mest betydningsfulle museums-institusjoner. Museet har som visjon å være Norges ledende arena for internasjonal samtidskunst og skape spennende møter med morgendagens kunst i dag.

Hovedmålet er:
- å oppnå internasjonal anerkjennelse som en spennende arena for samtidskunst
- å bli et nasjonalt forbildet for formidling av samtidskunst til barn, unge og voksne
- å gi etablerte og nye publikumsgrupper betydningsfull kunstopplevelse og
- å forvalte og utvikle egne samlinger og deposita på et høyt kvalitetsnivå

Nødvendige sikringstiltak i prioritert rekkefølge:
1) Modernisering av alarmanlegget
2) Overføring av videoovervåkning til Nasjonalmuseet
3) Kjøp av 35 objektdetektorer
4) Montering av stålforsterkede dører mellom gamlebygget og Sal Haaken
5) Sikkerhetsglass til 20 malerier i samlingen, og ny innramming v/montering av sikkerhetsglass
6) Montering av oppbevaringsskap med myntlås.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss