Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 714 Gjert Daniel Sundelin og Anneli Kjellmann - Hallonengården

fikk på styremøte 18. april 2006 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 60.000 til brannsikring av "Hallonen gården" i Vadsø.

Hallonen gården ble bygd på 1880-tallet, av Johan Petter Hallonen. Hallonen gården er et såkalt Varanger hus og viser den byggeskikken som slike hus ble bygget etter på slutten av 1800-tallet. I Finnmark er det svært få bygninger igjen fra før annen verdens krig, da det meste ble brent av tyskerne før de forlot landsdelen. Det er derfor svært viktig å bevare denne bygningen for fremtiden.

I brev datert 22. mars 1984, uttaler Finnmark Fylkeskommune bl.a. at Hallonen gården er en av de 16 bygninger som er karakterisert som spesielt verneverdige i den vedtatte verneplan for Vadsø.

Man ønsker å restaurere boligen, som representerer en bygninghistorisk og etisk verdi som er viktig for distriktet. Boligen er en del av den verneverdige bosetningen i ytrebyen i Vadsø. Hallonengården er i dårlig forfatning, og en restaurering vil bli et løft for hele miljøet.

Det er store sopp og råte skader i huset .Huset mangler tilstrekkelig el-installasjon og vann og kloakk må tilknyttes et kommunalt nett. Det mangler pipe og innvendig trapp. Det er nødvendig å isolere huset fra innsiden og tilbakeføre huset best mulig.

http://www.radich.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss