Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 709 Nidaros Domkirke - Vår Frue Menighetsråd

....fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 18. april og 29. august 2006 innvilget h.h.v. kr. 200.000 og kr. 150.000 til sprinkelanlegg i tårnet i Vår Frue kirke i Trondheim.

Vår Frue kirke er en av de største middelalderkirkene i Norge og en av de svært få som har overlevd i en by. Med sitt karakteristiske tårn og sin sentrale plassering, er kirken en viktig og kjent del av bybildet i Trondheim. Kirken er fredet i h.t. Kulturvernminneloven og nevnes første gang skriftlig i 1207. Det har vært noen oppgraderinger siden kirken ble oppført, bl.a. ble tårnet som tilbygg oppført i 1739, i 1883 ble det foretatt en restaurering og i 1906 ble det gjennomført utsmykninger i tårnhallen og galleriet ble utvidet.

I 2007 feirer Vår Frue kirke 800-års jubileum. En jubileumskomite er nedsatt og har som hovedoppgave å skaffe midler til istandsetting og restaurering av kirken.

Brannvesenet i Trondheim har henvendt seg til jubileumskomiteen, angående sprinkelanlegg i tårnet, der det er mye treverk. Etter at flere alternativer er vurdert, er det konkludert med at et tørr-sprinkleranlegg vil være mest hensiktmessig.

http://www.marita.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss