Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 707 Orkla Industrimuseum - Svorkmo stasjonsområde

fikk på styremøte 18. april 2006 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til restaurering av Svorkmo stasjonsområde på Thamshavnbanen.

Thamshavnbanen ble bygget for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk til utskipningshavna ved Orkanger. Da banen ble åpnet i 1908 var Thamshavnbanen Norges første elektriske jernbane. I dag er Thamshavnbanen verdens eldste bane drevet på vekselstrøm. Banen hadde passasjertransport fra starten og frem til 1963. I 1974 ble produksjonen i gruvene på Løkken Verk lagt om, og dermed sluttet også togene å gå.

I 1982 begynte en ny epoke i banens historie. Thamshavnbanens Venner ble stiftet for å restaurere banen og det rullende materiellet. Året etter, på dagen 75 år etter åpningen av banen, rullet det første museumstoget. Foruten personvognene har banen også annet unikt materiell, lokomotiver fra 1908 og 1917. ”Kongevognen” fra 1908 er verdens eneste motorsalongvogn i drift.

Thamshavnbanen hadde i driftsperioden 16 holdeplasser. Derav 7 av dem med egne stasjoner. Av disse er Svorkmo Stasjon den mest autentiske og i 1997 fikk stasjonsbygningen, Fraktgodsen og Remissen status som vernet.

Restaureringsprosjektet planlegges gjennomført over 3 år og meningen er at stasjonsanlegget skal fremstå i høy representativ stand til banens 100-årsjubileum i 2008 hvor også Kongehuset vil bli invitert.

Etter flere års forfall er det behov for restaurering. Prosjektet vil beløpe seg til drøye kr. 900.000.

http://www.nasjonalmuseet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss