Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 696 Jønnevald rutebilanlegg - Garasjeanlegget

fikk av Stiftelsen UNI i april 2006 innvilget kr. 100.000 til kjøp og bevaring av garasjeanlegget på Jønnevald i Skien.

Telemark Museum er en privat stiftelse fra 1909. Museet eier 55 verneverdige bygninger og anlegg i Skien, hvorav 10 er fredet. Museet er konsolidert med Ulefoss Hovedgaard, Bø Museum, Bamble Museum og har overtatt forvaltningen av disse. I 2006 overtar museet også Porsgrunnsmuseene og Brevik bymuseum.

Rutebilhistorisk Forening er en ideel frivillig forening, etablert i 1983. Foreningen har 1400 medlemmer på landsbasis. Foreningens formål er å fremme interesse og forståelse for rutebilen som teknisk kulturminne, og rutebildriftens samfunnsmessige betydning frem til i dag. Foreningen arbeider aktivt for å bevare veteranbusser, selskapshistorikk, fotografier og annen dokumentasjon samt gjenstander med tilknytning til rutebildriften i Norge.

Rutebilhistorisk Forening, avd Telemark har igjennom flere år manglet en trygg lagringsplass og et samlende sted for sine aktiviteter og har derfor vært på leting etter tilfredsstillende lokaliteter. Det ble nylig gjort kjent at det bevaringsverdige bussgarasjeanlegget på Jønnevald skulle legges ut for salg. En enestående mulighet til å anskaffe et kulturminne som oppfyller foreningens formål og bruk.

Rådgiver i Telemark fylkeskommune bemerker at rutebilanlegget på Jønnevald fremstår som en typisk rutebilgarasje som har bevart det opprinnelige uttrykket fra 1950/60-tallets arkitektur. Innvendig er det gjort få endringer. Det helhetlige bildet gjør at anlegget gir et svært godt bilde av og gir muligheter til å formidle kunnskap om rutebilismens historie.

Det nevnes at Riksantikvaren i 2004 i brev til Telemark fylkeskommune ba om en samlet oversikt over bygninger som bensinstasjoner, rutebilstasjoner o.l., en oversikt som Rutebilhistorisk forening i Telemark allerede på nittitallet hadde registrert og fotografert, og Jønnevald var en av dem som ble spesielt påpekt som god representant for den ønskede kulturminnekategorien.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss