Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 693 Stavassdalens Venner

fikk av Stiftelsen UNI i april 2006 innvilget kr. 70.000 til ivaretakelse av våningshus samt tiltak i forbindelse med kulturlandskap/miljøvern på Stavassgården

Stavassdalens venner er en stiftelse som skal drive og utvikle Stavassgården som et område for friluftsliv, historieformidling og arrangement. Foreningen skal også arbeide for å ivareta kulturlandskapet på Stavassgården.

Stavassgården er en fjellgård, karakteristisk for Nord-Norge. Gården ble oppdyrket og bebodd første gang rundt 1750. Etablering i slike fjelldaler ble etter hvert nødvendig når de lavereliggende dalførene, mer gunstig for jordbruk, var oppdyrket og bebodd. Klimaet er barskt og forutsetningene for jordbruk er marginale i fjellområder som Stavassdalen. Kombinasjonsbruk med jakt, fiske og håndverk ga et viktig bidrag til inntektene. Slik sett er Stavassgården et viktig historisk dokument over norsk innvandring, bosetting og næringsvirksomhet i Nordland.

Det opprinnelige huset på Stavassgården var dessverre ikke til å redde. Stavassdalens venner gikk derfor inn og kjøpte et lignende hus i et nabodalføre. Denne tømringen ble tatt ned og reist i samme stil som opprinnelig våning.

Nå er det behov for å få satt inn dører og vinduer i huset, samt å sikre tak, montere brannvegg samt gjøre tiltak for bevaring og sikring av kulturlandskapet i Stavassdalen. Samlet vil dette koste omkring kr. 170.000. Kr.100.000 vil bli søkt fra annen finansiering.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss