Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 688 Thomas Angells Stiftelse - St. Jørgenmsveita 5

fikk på styremøtet 17. februar 2006 innvilget kr. 1 mill. til renovering av St. Jørgensveita 5 i Trondheim

St. Jørgensveita 5 eies av Kjøpmannsgt. 6 AS og er et heleid datterselskap av Thomas Angells Stiftelser. Selskapet eier eiendommen Kjøpmannsgt. 6 som i det vesentlige består av 26 leiligheter for utleie til eldre.

St. Jørgensveita 5 er et trehus fra forrige århundre, muligens fra 1820. Huset er i laftet tre og med mur mot bakgården. Det var opprinnelig et ønske fra eier om at bygningen skulle rives. Dette har de antikvariske myndigheter motsatt seg da bygningen er bevaringsverdig og videre er fredet for inngrep i henhold til kulturminneloven.

Huset har stått ubebodd siden 1980. Til tross for at det fremstår nedslitt er det et bygg som ut fra et helhetssyn kan gjenvinnes til framtidig bruk.
En omfattende rehabilitering er nå satt i gang. Det er forutsatt fra antikvarisk hold at man skal ta vare på mest mulig av de opprinnelige konstruksjoner og detaljer, med minimale strukturelle endringer og bibehold av eksisterende aldersverdier både innvendig og utvendig.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss