Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 685 Stiftelsen Egil Raftos Hus

fikk på styremøtet 17. februar 2006 innvilget kr. 190.000 til utbedring av gavlveggen på Raftohuset.

Stiftelsen Egil Raftos Hus, som ble opprettet i 1997, eier og driver Raftohuset i Bergen. Raftohuset ble offisielt åpnet i 1999 og fikk i den anledning tildelt adressen ”Menneskerettighetenes Plass 1”

Stiftelsen har to formål:

- eie og stå for drift av et menneskerettighetshus i Bergen, Raftohuset.
- drive formidlings-, undervisnings- og prosjektvirksomhet vedrørende menneske- rettighetsspørsmål.

De siste årene har det vært et betydelig problem med vanninntrengning gjennom murbygningens søndre gavlvegg. Maling og murpuss faller av og inneklimaet i enkelte rom er ikke tilfredsstillende. I forbindelse med store nedbørsmengder i september ble dette problemet akutt. For å unngå alvorlige skader på øvrige deler av huset er man nødt til å foreta nødvendige bygningsmessige utbedringer omgående.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss