Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 656 Orkla Industrimuseum - Thamshavnbanen - Lokomotiv nr. 8

fikk på styremøtet 12. oktober 2005 innvilget kr. 250.000 til revisjon av Thamshavnbanens lokomotiv nr. 8.

Thamshavnbanen ble bygget for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk til utskipningshavna ved Orkanger. Da banen ble åpnet i 1908 var Thamshavnbanen Norges første elektriske jernbane. I dag er Thamshavnbanen verdens eldste bane drevet på vekselstrøm. Banen hadde passasjertransport fra starten og frem til 1963. I 1974 ble produksjonen i gruvene på Løkken Verk lagt om, og dermed sluttet også kistogene å gå.

I 1982 begynte en ny epoke i banens historie. Thamshavnbanens Venner ble stiftet for å restaurere banen og det rullende materiellet. Året etter, på dagen 75 år etter åpningen av banen, rullet det første museumstoget. Foruten personvognene har banen også annet unikt materiell, lokomotiver fra 1908 og 1917. ”Kongevognen” fra 1908 er verdens eneste motorsalongvogn i drift.

Lokomotivet fra 1918 gjennomgår nå en 10/12-årig revisjon. Gjennom denne skal store deler av lokomotivet demonteres, kontrolleres, repareres og så monteres sammen igjen. Eventuelle deler som må skiftes, må produseres på nytt, da det ikke finnes reservedeler verken på lager eller i handelen.

Revisjonen av lokomotivet startet høsten 2004 med sikte på å være ferdig våren 2005. Imidlertid, underveis viste det seg at arbeidet var langt mer omfattende enn man hadde forestilt seg og prosjektet ble midlertidig innstilt i løpet av sommeren. (Et annet lokomotiv ble revidert og satt i trafikk for å ta unna årets trafikk). Arbeidet med revisjon av lokomotivet ble gjenopptatt nå i høst.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss