Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 654 Grimstad bys museer - brannsikring

fikk på styremøtet 12. oktober 2005 innvilget kr. 222.195 til brann- og innbruddsikring av fredet bygning.

Ibsenhuset og Grimstad bymuseum (pr. juli 08 er navnet endret til Grimstad bys museer) åpnet dørene i 1916 og rommer både originalrommene, der Ibsen jobbet og bodde i årene 1847 . 1850, og forskjellige samlinger knyttet til Grimstad’s byhistorie. Hovedbygningen er et 250 år gammelt hus, som har vært fredet siden 1924. Ibsenhuset og Grimstad bymuseum drives i dag som en offentlig stiftelse og er ett av de fire konsoliderte museene i Aust-Agder.

De siste 90 årene har museet formidlet både byens historie og Henrik Ibsens liv og verk. I henhold til kommunestyrets vedtak skal museet nå omorganiseres til et rent Ibsen-museum og det er utarbeidet en omfattende og spennende omorganiseringsplan som for tiden er til vurdering ved fylkets kulturvernseksjon og hos Riksantikvaren, med hensyn til et ev. tilbygg og nye utstillingssystemer. En grunnleggende del av omorganiseringen er oppgradering av brann- og sikkerhetstiltak i det fredete huset.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss