Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 653 Kirkens Bymisjon Tromsø - Parkgata 22 - Skifertak og grunnmur

fikk på styremøtet 12. oktober 2005 innvilget kr. 155.000 til utbedring av utvendig skifertak og til utbedring av grunnmur, inklusive håndverkere i forbindelse med oppjustering av Parkgata 22.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Tromsø (SKBT) tar mål av seg å ikke bare være et talerør, men en stor ropert for de svakeste i samfunnet. De vil være et praktisk verktøy i arbeidet med å identifisere nød og fattigdom, og de prøver å gjøre noe med det. De vil gi kraft og overskudd til medmennesker som strever. Blant virksomhetene er: Matservering – Forebyggende barne- og ungdomsarbeid og familievern – Frivillighetskoordinator – Prest.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Tromsø kjøpte huset i Parkgate 22 i 2002. Huset er bygget i 1881 og har tjent svært mange formål opp gjennom tidenes løp. Huset er en gammel slitt trebygning med skifer på taket og tjukk mur i naturstein. Lite vedlikehold er gjort på huset.

Hovedmålet er å få et mer funksjonelt hus som er så optimalt som de kan få det med minst mulig ombygging.. Primært må man bygge om kjøkkenet og utbedre sanitæranlegget. Det er et ønske om å beholde det hjemmekoselige preget inne i huset og det gode arbeidsmiljøet. Inkludert i prosjektet er å få skrevet ned hvilke virksomheter huset har rommet og hvilke funksjoner huset har spilt i mange av Tromsø by sine innbyggeres liv. Framdriftsplanen er å gjennomføre prosjektet innen utgangen av 2005. Kostnadsoverslaget er på kr. 520.000 hvorav kr. 250.000 er mottatt i form av vederlagsfrie varer og tjenester.

http:\www.visitvemork.com

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss