Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 650 Bymuseet i Bergen - avd. Gamle Bergen Museum

fikk på styremøte 30. august 2005 i Stiftelsen UNI bevilget kr. 450.000 til sprinkling av Håndverkerhuset ved Gamle Bergen Museum.

Stiftelsen Gamle Bergen Museum er et kulturhistorisk friluftsmuseum for Bergen by noen km. nord for sentrum. Her er 50 karakteristiske bergenske trehus, plassert langs gater, torv og smug, slik de lå for generasjoner siden. Noen har ligget der hele tiden mens andre er blitt flyttet hit fra forskjellige steder i Bergen sentrum, der de måtte vike for ”den moderne utvikling”. Flere av husene var fredet før de kom til museet, og har opprettholdt denne også i museets eie. Imidlertid regnes alle som særdeles verneverdig og umistelige. Museet besøkes årlig av nesten 50.000 mennesker og er dermed en av byens største turistattraksjoner.

Brannsikring har i alle år stått sentralt i museets bevaringsstrategi og allerede i 1960 fikk museet installert automatiske brannvarslingssystem. Imidlertid er det nå på tide å oppgradere dette, og man har valgt å satse på automatisk egenslukning i tillegg til automatisk varsling. I tråd med nye retningslinjer og med støtte fra offentlige myndigheter og andre har museet sprinklet to av sine hus som et prøveprosjekt (fase 0), kostnadsført til kr. 700.000.

Fase 1, Håndverkerhuset, er estimert til å koste til sammen kr. 487.500 og Fase 2, Bakerhuset, Bakeriet og Skipperhuset, kostnadsført med ca kr. 1 mill. er allerede finansiert.

http://www.kon-tiki.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss