Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 649 Stiftelsen Skien Diakonale Senter - Hybelhuset Prosjekt Hverdagsmestering

fikk på styremøte 30. august 2005 i Stiftelsen UNI bevilget kr. 350.000 til prosjektstilling i 2006 ved Hybelhuset på Lundetoppen i Skien.

Stiftelsen Skien Diakonale Senter ble dannet 1. november 2001 og er en videreføring og utvidelse av det felleskirkelige arbeid som i 20 år har vært drevet ved Kontaktsenteret i samarbeid med menigheter/organisasjoner i Den norske kirke og frikirkelige samfunn/menigheter. Formålet er å fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre den kristne kirkes diakonale oppdrag i samarbeid med myndigheter, institusjoner og organisasjoner, ved hjelp av ansatte og frivillige medarbeidere.

Hybelhuset, et nybygg med 12 boenheter stod ferdig i februar og er gradvis tatt i bruk utover våren. Hybelhuset ble høytidelig åpnet av statsminister Kjell Magne Bondevik 31. mai. Hyblene leies ut til rusavhengige for perioder fra noen uker til et halvt år, og er et botilbud til hjelp for å stabilisere livssistuasjonen i en overgang mot videre behandling, soning eller mer selvstendig bolig. Fra Skien kommune har hybelhuset fått et grunnbeløp i driftsstøtte.

De første måneders drift har gitt positive og nyttige erfaringer og man ser behovet for å utvide tilbudet med et prosjektarbeid rettet mot beboerne. Det er et behov for en miljøarbeider som skal arbeide målrettet med oppfølging av beboerne gjennom boveiledning og hjelp til hverdagsmestring. Han skal hjelpe beboerne med å utnytte egne ressurser og bistå og organisere en arbeidsformidling ved senteret.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss