Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 648 Kristiansand Kanonmuseum - Tyverialarm

fikk på styremøte 30. august 2005 i Stiftelsen UNI bevilget kr. 83.300 til montering av tyverialarm

Kristiansand kanonmuseum er et verneverdig og fredet museumsområde og er etablert som en stiftelse for å ivareta historien og de verneverdige bygninger og gjenstander fra Batterie Vara som ble bygget under 2. verdenskrig. Kanonmuseet søker og mottar årlig støtte fra stifteren Kristiansand kommune hvert år. Forsvaret har hatt en rolle som forvalter, men har nå trukket seg ut i f.m. øvrige omorganiseringer.

Museet innholder diverse gjenstander som er spesielt utsatte for bl.a. brann og tyveri/hærverk, og i den forbindelse er det et stort behov for tyverialarm og overvåkning av området slik at dette kan forhindre tyveri og hærverk.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss