Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 611 Varanger museum IKS - Avd. Vadsø - Kjeldsensbruket og Bietilæanlegget

fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 75.000 til bevaring og reparasjoner av kystkulturminner.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum som er ansvarsmuseum for kvenkultur og lokalmuseum for Vadsø, er foreløpig et kommunalt museum, men etter konsolideringsprosessen vil de bli et interkommunalt selskap sammen med Vardø. Museet består av 5 anlegg; tre gårder i byen, ett fiskebruk på Ekkerøy, Vadsøya kulturpark med luftskipsmasta, i tillegg til en polarutstilling, også på Vadsøya.

Det søkes om midler til to prosjekt:
Kjeldsenbruket, et fiskebruk på Ekkerøy som ble bygget i perioden 1900 – 1960. Bruket er det eneste komplette fiskebruk i Finnmark fra før krigen, bestående av kai, egnebuer, rekefabrikk, trandamperi, tørrfisklager og butikk/boligbrakke fra gjenreisningstida. Ekkerøy ble bosatt av nordmenn på 1400-tallet, og har siden hatt stabil bosetting. Nå er der ingen arbeidsplasser om vinteren bortsett fra noen få fiskere. Men om sommeren er der mange turister og Ekkerøy er blitt en viktig stopp i en ny Nasjonal turistvei langs Varangerfjorden til Hamningberg.

Bietilæanlegget er et fiskebondemiljø bestående av bolighus, 3 fjøs, kaihus, kai og slipp med rester av båten Stenstrand. Anlegget ble bygget av familien Bietilæ fra Finland, og dokumenterer den maritime kvenkulturen. Det eldste huset er fra 1860. I 1990 ble anlegget fredet og ekspropriert av Riksantikvaren, og siden 1998 vært under restaurering med midler fra Riksantikvaren.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss