Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 600 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Livbåter

fikk på styremøtet 15. februar 2005 innvilget kr.800.000 til nye livbåter på Statsraad Lehmkuhl.

Stiftelsen SS Statsraad Lehmkuhl ble opprettet av ”Hilmar Reksten’s Almennyttige Fond” i 1977 med formål å søke seilskipet ”Statsraad Lehmkuhl” bevart for etterslekten og gi en bruksanvendelse i samsvar med skipets tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring. ”Statsraad Lehmkuhl” er ett av 3 nasjonale flaggskip og er Norges største og eldste skværriggede seilskip, bygget i Bremerhaven i 1914.

Det store rehabiliteringsprogrammet ”Statsraad Lehmkuhl” har vært gjenstand for de siste 12 årene, nærmere seg sin avslutning. De gjenværende livbåtene er for lengst avklassifisert og hele skipets redningskapasitet er nå dekket ved hjelp av redningsflåter. Imidlertid trenger skipet båter, primært for å dekke transportbehov ved anløp av havner uten kai. I tillegg innrømmes det at de gamle livbåtene fra 1960-årene ikke lenger tilfredsstiller krav til skipets utseende. Djupevåg Båtbyggeri i Norheimsund vil kunne levere to båter av aktuell type til en pris av kr. 628.000 pr. stk. På bakgrunn av dette søkes det om kr. 800.000 og Statsraad Lehmkuhls Venner er blitt anmodet om å bidra med restbeløpet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss