Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Stiftelsen Vikbekken - gårdskraftverk med mølle

fikk på styremøtet 14. desember 2004 innvilget kr. 100.000 til gårdskraftverk med mølle.

Stiftelsen Vikbekken ble opprettet i 2002 med det formål å gjenoppbygge vannkraftsin-stallasjonene som var i Vikbekken og drifte disse med tilhørende bygninger etter gammel metode. Stiftelsen skal også skaffe midler til vedlikehold av bygg og installasjoner, men skal ikke ha økonomisk utbytte utover dette.

Stiftelsen UNI har tidligere gitt støtte til gjenoppbygging av oppgangssag, kvernhus og vadmelsstampe i Vikbekken. Åpningen for disse ble markert i september i år.

Man er nå i gang med det fjerde bygget – gårdskraftverk med mølle. Samtidig er det ønske om å restaurere en nåledam som regulerer vanntilførselen til alle installasjonene.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss