Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 557 Nordhordland Veteranbåtlag - D/S Oster - sluttføring, restaurering

fikk på styremøtet 12. oktober 2004 innvilget kr. 250.000 til sluttføring av restaurering av veteranbåten D/S Oster.

D/S Oster er den eneste gjenværende dampdrevne fjordbåt. Den trafikkerte Bergen fra siste halvdel av forrige århundre og var i drift fra 1908 til 1964. I 1996 ble den kjøpt av Nordhordland Veteranbåtlag med det forsett å restaurere den til sin opprinnelige form og utseende.

Takket være god støtte fra bl.a. Riksantikvaren, kunne D/S Oster delta i evenementet Norsteam i august 2000. Båten ble da omtalt som den virkelige Juvel blant alle flytende kulturminner.

Til sommeren 2005 skal D/S Oster erklæres restaurert og presenteres offisielt som et maritimt kulturminne, bl.a. i forbindelse med hundreårsfeiringen av unionsopp-løsningen. Nå er derfor alt klart for siste runde av restaureringen som vil bestå av restaurering hovedsakelig under dekk. Hardanger Fartøyvernsenter vil, som tidligere, stå for de aktuelle innredningsarbeidene.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss