Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 550 Stiftelsen D/S Hansteen - Restaurering

fikk på styremøtet 30. august 2004 innvilget ytterligere kr. 700.000 til restaureringen av D/S Hansteen

Stiftelsen D/S Hansteen eier seildampskipet ”Hansteen” som har sin hjemmehavn i Trondheim. Formålet er drift og ivaretakelse av skipet. Siden 2002 har båten vært under restaurering som pr. juli 2004 har kostet kr. 8.468.466.

D/S Hansteen, levert i 1867, er Norges første forskningsskip og verdens eldste seildampskip. Stiftelsen har satt seg som mål å bevare ”Hansteen” som et flytende kulturminne der samtiden kan få oppleve et snart 140 år gammelt skip i drift.

Riksantikvaren har gitt tilskudd på hele kr. 4. mill over 4 år og Fylkeskommunen kr. 1,5 mill. Stiftelsen D/S Hansteen har inngått et samarbeide med driftsforeningen Gamle Dampen.

http://www.hallingdal-museum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss