Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 535 Stift. Gamle Helgeland - (tidl. eiet av Helgelandscruise AS) - Gamle Helgeland - Nye redningsvester

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 3. juni 2004 innvilget kr. 81.840 til kjøp av nye redningsvester til Gamle Helgeland.

Helgelandscruise AS er et nyetablert selskap med vedtektsfestet formål å drive charterturer og kafedrift i forbindelse med veteranskipet ”Gamle Helgeland”, Skipet tilhørte tidligere Det Helgelandske Dampskibselskap.

M/S Helgeland ble bygget i 1954 og seilte i rutefart frem til 1977. Senere har hun seilt for Kystvakta. Riksantikvaren har gitt båten status som verneverdig grunnet at det ikke finnes andre passasjerbåter som er tatt vare på i eget ruteområde nordpå.

I år blir båten 50 år og det er et ønske at Gamle Helgeland skal bli et seilende kulturminne. Båten representerer en fartøytype og et håndverk som ikke lenger praktiseres.
For å bli seilingsklar er det nødvendig med sertifiserte flåter og nye rednings vester.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss