Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 520 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - el.anlegg

fikk på styremøtet 20. april 2004 innvilget kr. 100.000 til elektrisk anlegg i forbindelse med ferdigrestaureringen av S/S Styrbjørn.

I tillegg til den kjente lokalrutebåt D/S Børøysund, med original, kullfyrt dampmaskin fra 1908, har foreningen gjennom ca 20 år satt i stand dampslepebåten S/S Styrbjørn fra 1910, med mål å få også den i operativ stand med fartstillatelse.

Båten er bygget i Gøteborg og seilte under svensk flagg som bukserbåt for LKABs malmutskipning i Narvik havn i 55 år. På denne bakgrunn er det opprettet en intensjonsavtale om et omfattende program for båten i 2005 som er en 100-års markering for Norge som stat.

Istandsettelsen av båten har kostet ca kr. 6 mill i tillegg til egeninnsats. Riksantikvaren har støttet med ca. 85% av beløpet. Det er ventet at båten kan forlate dokken ved Drammen Skipsreparasjon om ca 1 mnd.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss