Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Trygg Trafikk - Barnas Trafikklubb

fikk på styremøte 24. februar 2004 innvilget kr. 300.000 til Barnas Trafikklubb i 2004

Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon for det frivillige trafikksikkerhets-arbeidet i Norge og har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon. Trygg Trafikk har lang tradisjon for å gi lærerne et bredt tilbud når det gjelder trafikkopp-læring i skole og barnehage og utvikler også støttemateriell til foreldre. Hovedkontoret ligger i Oslo med egne sekretariat i alle fylker. Barnas Trafikklubb for aldersgruppen 3-6 år har eksistert i 35 år og blitt et viktig varemerke.

På bakgrunn av vurdering av dagens trafikkubb har man utvidet klubben med Skolebarnas Trafikklubb, en trafikklubb for aldersgruppen 6-8 år.

Det er aldersgruppen, fra 3 – 5 år som nå skal få tilbud om et nytt og annerledes barnehagemateriell med en hovedfigur, beltedyret ”Tarkus”.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss