Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 455 Skonnerten Svanen - Sikring

fikk på styremøtet 3. juni 2003 innvilget kr. 100.000 i sikring og restaurering av skonnerten Svanen.

Norsk Sjøfartsmuseum er en ideell selveiende stiftelse med foreningen Norsk Sjøfartsmuseums Venner som støtteinstitusjon. Sjøfartsmuseet eier og driver skonnerten "Svanen".

Fartøyet er bygget i 1916. Ca. 20.000 personer med overvekt av ungdommer, har deltatt på tokt og gjennom dette fått opplevd å seile en riktig skute. "Svanen" har status som et verneverdig fartøy og det legges stor vekt på restaurering og vedlikehold etter antikvariske prinsipper. Skroget på ”Svanen” må nå drives (dvs banke inn drev, tette i mellom bordene i skutesiden).

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss