Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 432 Sjømilitære Samfund

fikk på styremøtet 17. februar 2003 innvilget kr. 500.000 til sprinkleranlegg ved Sjømilitære Samfunds samfundsbygning på Karljohansvern i Horten.

Sjømilitære Samfund er en landsforening hvis formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem.

Samfundsbygningen er oppført i 1883 i sveitserstil med en rik og karakteristisk utsmykket fasade.Riksantikvaren bekrefter at Samfundsbygningen er høyt vurdert. Den har vært forvaltet som om den var fredet og nå er den satt inn i en fredningsplan i forbindelse med kulturmiljøfredningen i Karljohansvernom-rådet i Horten.

Ved brannsyn er det avdekket en rekke mangler og brannvesenet anmoder eierne på det sterkeste å vurdere installasjon av sprinkleranlegg.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss