Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 344 Kistefos-Museet

. fikk innvilget kr. 600.000 til sikring og diverse bygningsmessige utbedringer.

Kistefos-Museet søkte i brev av 30. april 2001 Stiftelsen UNI om støtte til forbedring av bygninger og gjenstander og til sikring av besøkende ved museet.

Kistefos Træsliberi ble etablert i 1889 av konsul Anders Sveaas og er i dag av det best bevarte tresliperiet fra slutten av 1800-tallet. Kistefos Træsliberi ble nedlagt i 1955. Siden 1990 har man arbeidet med å etablere et tresliperimuseum; og i 1996 ble Stiftelsen Kistefos-Museet en realitet. Vedtektenes formålsparagraf bestemmer at stiftelsen skal arbeide med å etablere og drive museum, samt forestå vitenskapelig forskning. Videre skal formålet være å drive virksomhet innen kunst og kultur. Kistefos-Museet er i dag arena for utstillinger, foredrag, konserter og oppføring av skuespill.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss