Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 337 Stiftelsen S/S Pontos

fikk 30. mai 2001 innvilget kr. 40.000 til kjøp av ny redningsflåte.

Stiftelsen S/S Pontos eier og driver seilskøyta S/S Pontos for 1. Langesund Sjøspeidergruppe. Skøyta er utstyrt som opplærings- og treningsfartøy og godkjent for 12 passasjerer. Hovedoppgavene er å være et tilbud til opplæring i sikkerhet, sjøvett, navigasjon og sjømannsskap for speidergruppa. S/S Pontos må hvert år sertifiseres og godkjennes av Sjøfartsmyndighetene som setter strenge krav til sikkerhetsutstyr ombord. En ny, tilpasset flåte vil redusere årlige utgifter til kontroll, samtidig som dekksplassen utnyttes bedre.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss