Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 331 Nordhordland Veteranbåtlag - D/S Oster - restaurering

ble innvilget kr. 100.000 til fullføring av restaureringsarbeider på D/S Oster.

Nordhordland Veteranbåtlag søkte i brev av 27. februar 2001 om støtte til ferdigrestaurering av D/S Oster.

D/S Oster er den eneste gjenværende dampdrevne fjordbåt som trafikkerte Bergen fra siste halvdel av forrige århundre og den var i drift fra 1908 til 1964. I 1996 ble den kjøpt av Nordhordland Veteranbåtlag med det forsett å restaurere den til sin opprinnelige form og utseende. Takket være tidligere støtte fra bl.a. Stiftelsen UNI, kunne D/S Oster delta i evenementet Norsteam i august 2000. Båten ble da omtalt som den virkelige Juvel blant alle flytende kulturminner.

I styremøte 30. mai 2001 ble det besluttet å innvilge søknaden med kr. 100.000 til fullføring av restaureringsarbeider på D/S Oster.

http://sverresborg.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss