Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 327 Rogaland Fylkeskommune

fikk innvilget kr. 150.000 til dekning av sikring av fellesmagasin for museene i Rogaland.

Rogaland Fylkeskommune søkte i brev av 20. februar 2001 Stiftelsen UNI om støtte til sikring av fellesmagasin for museene i Rogaland.

Fylkeskommunen har inngått kontrakt med Rennesøy kommune om leie av det nedlagte forsvarsanlegget, Åmøydepoet, for bruk til fellesmagasin for museene i Rogaland. Magasinet skal primært dekke behovet til de halvoffentlige museene i fylket. Gjennom avtalen med Rennesøy kommune har man fått en unik mulighet til å løse et av de mest prekære behov som museene i Rogaland fylke har i dag. For museenes fremtid er det helt avgjørende at fellesmagasinet lar seg realisere.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss