Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 306 Sunnhordland Museum - Sunnhordalandstunet - Brannsikring

fikk innvilget kr. 30.000 til tyveri- og brannsikring med detektorer og alarm for Sunnhordlandstunet.

Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag, nå Sunnhordaland Museum, søkte i brev av 8. desember 2000 Stiftelsen UNI om støtte til brann- og tyverisikring av museumsanlegget.

Sunnhordlandstunet er friluftsmuseum for Sunnhordland Folkemuseum på Stord. Tunet består av 10 antikvariske bygninger, samlet dels i tun, dels i utkanten av dette. Museet ligger i Vidsteensparken, en offentlig park på Stord, uten noen form for avlåsning.

http://www.sunnhordland.museum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss