Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 281 Åmdals Verk Gruver - Brannsikring

fikk innvilget kr. 250.000 til brannsikkert tilbygg.

Åmdals Verk Gruver har historie tilbake til 1540 da tyske bergmenn startet utvinning av kobber. Gruvene ble stengt i 1945. I 15 år har lokale ildsjeler bygd opp et museum for å ta vare på restene av den gamle gruvekulturen i Tokke kommune i Vest Telemark. For denne innsatsen har de fått kulturpriser fra LO, Telemark Fylke og Tokke kommune. Museet har ikke gjeld på anlegget. Bygningene på området er ikke brannsikre, og det planlegges et brannsikkert tilbygg for å værne modeller etc.

http://www.kragerokystlag.com/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss