Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 266 Fræna kyrkjelege Fellesråd

fikk innvilget kr. 30.000 til brannutstyr til Vågøy kyrkje.

Vågøy kirke er en katedral bygd i tre fra 1904, etter at den gamle korkirken brant i 1900. Det har trolig vært kirkested her siden 1650.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss