Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 258 Frelsesarmeen - Fengselsarbeid - Soldammen gård

fikk innvilget kr. 368.000 til kjøp av bil ved Soldammen gård.

Soldammen gård er et inntakssenter for barn som ikke kan bo hjemme og som trenger et opphold i institusjon før de kan overføres til fosterhjem.

http://www.frelsesarmeen.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss