Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 247 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Albertine

fikk innvilget kr. 150.000 til utvikling av oppsøkende virksomhet.

Dette er et omsorgstilbud rettet mot kvinner med gateprostitusjonserfaring i Stavanger, kalt Albertine.

http://www.ostfoldmuseene.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss