Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 246 Røde Kors - Storebrand - Natteravner

fikk innvilget kr. 150.000 til prosjekt Natteravner.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Røde Kors og Storebrand for å redusere gatevolden/uro spesielt blant barn og ungdom, forhindre hærverk og skader av materiell art, minske voldsfrykten i nærmiljøet og øke bevissthet og ansvarliggjøring blant foreldre og andre voksne som oppvekstforhold og eget nærmiljø.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss