Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 243 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - rehabilitering

... fikk på styremøtene 24. mai 2000 og 10. april 2002 innvilget h.h.v. kr. 1,7 mill og kr.1 mill., tilsammen kr. 2,7 mill.

Skipet er et av 3 nasjonale flaggskip.

Man vil nå gå igang med å rehabilitere skipets midtseksjon; stordekk/hoveddekk med underliggende rom og utstyr.

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl søkte i brev av 15. februar 2002 Stiftelsen UNI om tilleggsbevilgning til rehabilitering av seilskipet "Statsraad Lehmkuhl".

Stiftelsen ble opprettet av ”Hilmar Rekstens Almennyttige Fond” i 1977 med formål å søke seilskipet ”Statsraad Lehmkuhl” bevart for etterslekten og gi en bruksanvendelse i samsvar med skipets tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring. ”Statsraad Lehmkuhl” er ett av 3 nasjonale flaggskip og er Norges største og eldste skværriggede seilskip, bygget i Bremerhaven i 1914.

I forventning om at Stordekksprosjektet skulle gjennomføres inneværende vinter er nødvendig teak innkjøpt for ca kr. 1,5 mill, og delarbeider utført for ca kr. 1 mill.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss