Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 237 Arendal Næringsråd

fikk innvilget kr. 80.000 til prosjekt "Ung På Alvor".

Prosjektet legger vekt på langsiktige tiltak som gir barn og unge gode holdninger og et bedre fundament til å møte en vanskelig og utfordrende hverdag samt reduseres rekrutteringen til stoffmiljøet blant unge. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom humanitære foreninger, representanter fra Arendal Næringsråd og politiet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss