Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 210 Kirkens Bymisjon Rogaland - Forebyggende barne/ungdomsarbeid

fikk innvilget tilsammen kr. 500.000 til etableringskostnader.

Kirkens Bymisjon Stavanger vil i samarbeid med kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær starte et prosjekt til forebyggende barne- og undomsarbeid i forhold til rus (alkohol og narkotika) og andre ungdomsproblemer.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss